Nyheder

Ringsted Frikirke

Årsmøde i Ringsted Frikirke 5. maj kl. 9.45.

 

DAGSORDEN:

1.   Godkendelse af dagsorden

2.   Protokol fra mødet 18-11-2018

3.   Medlemsforhold

4.   Godkendelse af årsregnskab 2018

5.   Årsberetning fra menighedsråd

6.   Indkomne forslag

7.   Menighedens aktuelle status og vision

8.   evt.

 

Dagsordenen med bilag, herunder revideret regnskab for 2018, udleveres på mødet.

Bemærk tidspunktet 9.45 i kirken café

Webmaster: - Arne Christensen - tac@live.dk