FRIKIRKELEDELSEN

Ringsted Frikirke

MENIGHEDSLEDELSEN

Stine K. Møller

Frikrkens pastor

Dorte S. Petersen

Ansvar for sang og bøn for byen

Erik Kousholt

Økonomi og regnskab

Webmaster: - Arne Christensen - tac@live.dk