Hans-og-Nora-Stopper

Ringsted Frikirke

Webmaster: - Arne Christensen - tac@live.dk

Ringsted, den 11. oktober 2018

 

Kære Menighed og venner !

 

Menighedsrådet har imødekommet en anmodning fra Nora og Hans Ole Kofoed, om at blive løst fra opgaven som forstanderpar og præst i Ringsted Frikirke.

I midten af august måned denne sommer, blev Hans Ole ramt af en blodprop i sit nervecenter, som skabte både fysiske og mentale udfordringer.

Dengang fritog vi Hans Ole fra alle opgaver i menigheden de kommende måneder. I perioden siden da er der ikke indtruffet mærkbare forbedringer, hvilket har gjort det nødvendigt for Nora og Hans Ole at frasige sig opgaver og ansvar i forhold til ledelse af menigheden.

De understreger begge, at det ikke er et farvel til menigheden, men et ønske om at kunne udøve sin kærlighed til menigheden uden ledelsesansvar.

Et enigt menighedsråd har indsat Stine K. Møller som stedfortræder, for sammen med menighedsrådet at lede menigheden, indtil en permanent løsning er mulig.   

Vi anmoder menigheden om at stå sammen med os i bøn til Gud, om at oprejse ressourcer der kan danne grundlag for etablering af et lederskab i Ringsted Frikirke.

Et lederskab som kan videreføre den vision som arbejdet i menigheden bygger på.

 

Menighedsrådet vil indbyde til et menighedsmøde i november, hvor der bliver anledning til spørgsmål og drøftelse af menighedens fremtid.


Med kærlig hilsen

Menighedsrådet

Ringsted Frikirke