Nyheder

Ringsted Frikirke

Nytår 2018 - 2019

Søndag den 30. december mødes vi til Cafè-gudstjeneste, med Dorte Petersen som taler og vært.

Kom og vær med til at takke for året der er gået og velsigne året der kommer.

 

GAVER og BIDRAG til menigheden som skal have skattemæssig virkning for 2018,

skal være indbetalt og bogført på menighedens konto senest 31. december!

 

Ved MobilPay skrives dit bidragsnummer i feltet til kommentar (kun nummeret).Undlad at skrive noget i meddelelsesfeltet, det vil lette bogføringen. Ved bank bruger du tilsvarende tekstfeltet!

 

MobilPay nr. 83921   

Bank    9888  - 0000303817

 

Har du ikke et bidragsnummer, men ønsker skattefradrag for din gave, kan du anføre dit personnummer ved indbetalingen.

Så bliver du senere tildelt et bidragsnummer, hvis du ønsker at være fast bidragsyder.

 

Sidste frist for indbetalinger er 27. december

Ved udsendelsen af dagens information om gaver og bidrag til menigheden ved årsafslutningen, var vi ikke opmærksomme på, at banken har lukket nytårsaftens-dag.

Derfor henstiller vi til at penge overføres senest den 27. december, så vi er sikre på at beløbene er på plads rettidigt!

Webmaster: - Arne Christensen - tac@live.dk