Aktiviteter

Ringsted Frikirke

Velkommen i Ringsted Frikirke

Vi vil gerne være til rådighed for dig, med personlig vejledning og samtale!

Information og rådgivning på tlf. 26 85 16 01

GUDSTJENESTER

Hver Søndag kl. 10:00 inbydes til bøn før gudstjenesten - Alle kan deltage.

Menighedens gudstjeneste er uden fast og stram liturgi.

Der lægges vægt på glæden i troen, gennem lovsang, vidnedsbyrd og fællesskab.

Der tilbydes personlig forbøn på alle gudstjenester.

Efter gudstjenesten indbydes til kirkekaffe og frit samværd i kirkens café

BØN & BIBEL

Hver torsdag kl. 09:30 indbydes til bøn, med tid til refleksion og samtale.

BØRNEKIRKE

Børnekirken er et tilbud til alle børn som gerne vil være med i et fællesskab, hvor en voksen underviser ud fra bibeltekster og hvor vi også synger og leger meget sammen.

Børnene er med på gudstjenestens begyndelse

Forældre er de velkommen på besøg i Børnekirken.

Webmaster: - Arne Christensen - tac@live.dk